Eesti kohalikel omavalitsustel on uute piktogrammide süsteemiga võimalik liituda juba täna nt valitsemisala jäätmejaamade info ühtlustamiseks. Samuti on oodatud uusi piktogramme kasutama ka ettevõtted ja ürituste korraldajad.

Ühtne piktogrammide süsteem tähendab, et inimestel on tulevikus lihtsam orienteeruda jäätmete liigit kogumises.

Süsteemiga liitumine tähendab, et kohalik omavalitsus jagab uusi piktogramme enda infokanalites (nt kohalikus lehes, sotsiaalmeedias, saatma liigiti kogumise juhiseid posti teel) ja paigaldama uued piktogrammid enda jäätmejaamadesse.

Kui kohalik omavalitsus soovib projektiga liituda kohe algatusfaasis, on võimalik saada projekti meeskonnalt vahetut infotuge. Sel juhul peavad eelpool nimetatud tegevused  olema tehtud hiljemalt oktoobriks 2021.

Lisaks projekti ellu viiva meeskonna abile, saavad esimesed projektiga liitunud kohalikud omavalitsused reklaami läbi projekti teavituste ja kasutuslugude, mida projekti raames tehakse.

Projekti jooksul lisame täpsemad infomaterjalid piktogrammide kasutamise juhendi ja soovituste näol siia lehele. Seniks võtke küsimuste korral ühendust projekti juhtpartneri esindajaga, täites alloleva vormi.

Email again:Piktogrammide kasutusjuhis


Näited piktogrammide kohandamisest

Piktogrammid

Piktogrammid koosnevad värvist, ikoonist ja sümbolist. Piktogrammi proportsioone tohib muuta, ent ikoon peab alati jääma samaks.

Märkide kujundamisel peaks säilitama ikooni ümber ruudukujulise ruumi. Rohkem kui kahe piktogrammi lisamine ühele märgile pole soovitatav. Piktogramme võib lisada ükseteise kõrvale ritta, jättes nimetuse ikooni alla.

Nimetused

Igal piktogrammil on nimetus, mida ei tohi muuta. Samas võib märgile vastavalt vajadusele lisada muud informatsiooni, näiteks näiteid esemete kohta mis antud liigi alla kuuluvad.

Kirjatüüp

Piktogrammidel kasutatakse kirjatüüpi D-Din Bold Condensed, suurtähtedes. Kirjatüübi saab tasuta alla laadida siit. Muu informatsiooni jaoks soovitame kasutada asutuse brändingu-järgset kirjatüüpi.

Värvid

Bio-toidujäätmed
HEX #91642d
RGB 145 100 45
CMYK 31 54 85 31
Sega-ja suurjäätmed
HEX #1a1919
RGB 25 25 25
CMYK 76 67 61 83
Ohtlikud jäätmed
HEX #db3838
RGB 219 56 56
CMYK 7 89 77 1
Ehitus-lammutus
HEX #1b4774
RGB 27 71 116
CMYK 96 71 29 15
Plast, rehvid
HEX #853c8f
RGB 133 60 143
CMYK 58 86 0 0
Korduskasutus
HEX #8cc062
RGB 140 192 98
CMYK 52 1 75 0
Elektroonika
HEX #e8903d
RGB 232 144 61
CMYK 7 51 82 0
Biolagunevad aias
HEX #2d6938
RGB 45 105 56
CMYK 83 34 90 26
Paber
HEX #3884be
RGB 56 132 190
CMYK 77 39 6 0
Klaas
HEX #54b497
RGB 84 180 151
CMYK 67 3 50 0
Pakend
HEX #efdf56
RGB 239 223 86
CMYK 11 6 76 0
Metall
HEX #5a6b77
RGB 90 107 119
CMYK 65 45 38 24