Võru

Võru jäätmejaama on paigaldatud piktogrammid nii eesti kui seto keeles.
Eelmine
COOP